Dr Teichelmann`s response to the lethal influenza pandemic, Hokitika.1918.