Shopping in full length furs - Mawhera Quay, Greymouth. ca.1940`s.